Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
07/04/2017 13:37:16 PM

Tập huấn cán bộ Tài chính vi mô về thẩm định vay vốn

(Lượt xem: 740)

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành giải quyết những vấn đề vướng mắc cho các cán bộ cơ sở trong việc làm hồ sơ, thẩm định, xét duyệt vốn vay, xử lý chậm trả, Trung tâm nguồn lực tài chính cộng đồng tổ chức khóa huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm về “Thẩm định tín dụng” cho các cán bộ thuộc 2 đơn vị STU Tuần Giáo và STU Đồng Hỷ. Khóa tập huấn được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/03/2017 tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Khóa tập huấn đã tập trung vào khái niệm, mục đích của thẩm định vốn vay, Quy trình và các nguyên tắc trong thẩm định vốn, nguyên nhân chậm trả và các biện pháp xử lý. Thông qua hoạt động thảo luận nhóm và bài tập đóng vai, các cán bộ tài chính vi mô đã được thực hành các kỹ năng, học hỏi lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nơi. 


Bài tập đóng vai Khảo sát thông tin thành viên

Mặc dù có những đặc thù riêng biệt trong triển khai hoạt động tài chính vi mô ở mỗi vùng nhưng khóa tập huấn đã hoàn thiện và thống nhất được một quy trình chặt chẽ trong thẩm định vốn vay, các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng và kỹ năng xử lý các trường hợp chậm trả.


Cán bộ STU Đồng Hỷ trình bày Quy trình thẩm định vốn vay

Khóa tập huấn kết thúc với nhiều điều bổ ích. Các cán bộ cơ sở được tăng cường thêm kiến thức kỹ năng, đồng thời tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các đồng nghiệp trong một tổ chức