Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
14/11/2019 09:48:06 AM

Tập huấn Phân loại khách hàng

(Lượt xem: 438)

Bất kỳ một loại dịch vụ nào, khách hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc kinh doanh vì họ là người tạo ra lợi nhuận. Nhưng với Chương trình Tài chính Vi mô Cộng đồng - CMF, việc phục vụ khách hàng không phải vì lợi nhuận mà giúp khách hàng thay đổi hành vi trong quản lý kinh tế hộ, nâng cao thu nhập cho gia đình họ và mang lại lợi ích xã hội cho cộng đồng.

Khóa tập huấn về PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG trang bị cho cán bộ quản lý của CMF những kỹ năng xác định nhóm khách hàng cần được phục vụ, nhằm tạo ra sự công bằng và giảm thiểu những rủi ro trong hoạt động. Khóa học diễn ra trong 2 ngày 9 và ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại Điện Biên với sự tham gia của gần 30 cán bộ của CMF và hai học viên đến từ Quỹ Phụ nữ phát triển TP. Điện Biên Phủ. 100% học viên đánh giá nội dung lớp học rất hữu ích và gắn liền với hoạt động của Chương trình!

Sau khóa học, CMF sẽ bắt tay vào xây dựng bộ chỉ tiêu chấm điểm và phân loại khách hàng. Bộ chỉ tiêu này sẽ giúp cho cán bộ của CMF dễ dàng nhận diện nhóm khách hàng nào cần được phục vụ như “Thượng Đế” và nhóm khách hàng nào có thể bỏ qua vì đó chỉ là “Món quà của Thượng Đế”. 

Một s hìnảnh khóa tập hun