Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 15:45:41 PM

Quỹ Châu Á (TAF)

(Lượt xem: 2969)

                            

Quỹ Châu Á (The Asia Foundation)
là một tổ chức phi chính phủ cam kết cải thiện cuộc sống tại khu vực đang phát triển năng động tại Châu Á. Với 6 thập kỷ kinh nghiệm và mạng lưới văn phòng tại 18 quốc gia Châu Á, Quỹ Châu Á ưu tiên giải quyết những vấn đề nóng đang đe dọa Châu Á trong thế kỷ 21 bao gồm quản trị và luật, phát triển kinh tế, trao quyền cho phụ nữ, sức khỏe, môi trường và hợp tác khu vực.

Quỹ Châu Á tài trợ cho CFRC trong dự án "Sinh kế bền vững cho nhóm dễ tổn thương tại khu vực mới đô thị hóa Long Biên" từ tháng 6/2014 tới tháng 3/2015.


Các bài mới
Các tin đã đăng