Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
05/11/2015 08:01:58 AM

Đoàn công tác liên bộ thăm STU Tuần Giáo

(Lượt xem: 1142)

Ngày 18 tháng 10 năm 2015, STU Tuần Giáo đã đón tiếp đoàn khảo sát liên ngành cấp cao từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nội Vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Điện Biên, Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam và Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam tới làm việc.

Dẫn đầu đoàn là ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc SBV – Phó trường Ban công tác Tài chính vi mô. Ban công tác Tài chính vi mô do Thủ tướng chính phủ thành lập vào 18/3/ 2014 là cơ quan trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô. Chính vì vậy, chuyến đi của Đoàn là nhằm nắm bắt mô hình hoạt động TCVM tại STU Tuần Giáo từ đó xây dựng chính sách phù hợp với loại hình này.

Tại Tuần Giáo, Đoàn đã được giới thiệu về hoạt động và những kết quả đạt được của STU trong 4 năm qua, trực tiếp tham dự các hoạt động giao dịch, họp cụm và thăm một số thành viên của Dự án.  

Sau khi được trực tiếp nghe, quan sát và tìm hiểu về STU Tuần Giáo, ông Hà Văn Từ, Giám đốc Ngân hàng Nhà Nước Điện Biên phát biểu: “Trước kia tôi chưa hiểu gì về TCVM,các cán bộ tham mưu cũng chưa hiểu rõ. Sau chuyến đi, tôi đã thay đổi tư duy về TCVM. Có 3 điều tâm đắc tôi tâm đắc về Dự án: Một là, Tự nguyện: các chị em đều tự nguyện tham gia. Hai là Tự giác – các chị em trả đúng ngày đúng giờ. Bà là về Đối tượng cho vay – Dự án không chỉ hỗ trợ các chị em nghèo mà cả các chị em bị HIV hoặc có người thân bị nghiện hút. Chương trình bài bản, được quản lý chặt chẽ, có sự giám sát hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên. Tôi cam kết sẽ hỗ trợ TCVM trên địa bàn Điện Biên.”.

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh đánh giá: “Mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi đã thấy được tác động của Dự án đối với các chị em. Tôi rất xúc động khi thấy tại một vùng miền núi khó khăn như thế này, Dự án có thể triển khai các hoạt động rất thiết thực như vậyĐây là một mô hình hiệu quả, có nghĩa nhân văn rất lớn.


Đoàn nghe STU Tuần Giáo báo cáo


Đoàn tham dự họp cụm tại Bản Lập (TT Tuần Giáo)


Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN, phát biểu trước cụm

Đoàn thăm thành viên Lò Thị Hằng tại Bản Bó (Chiềng Sinh)