Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 15:48:41 PM

ActionAid Vietnam

(Lượt xem: 3927)

                                                        

ActionAid Quốc tế là một tổ chức phát triển phi lợi nhuận quốc tế hoạt động vì mục tiêu xóa bỏ đói nghèo trên phạm vi tòan cầu. Được thành lập vào năm 1972 tại Vương quốc Anh, trong suốt 30 năm qua, ActionAid không ngừng mở rộng và phát triển tới hôm nay – trợ giúp hơn 13 triệu người thuộc tầng lớp nghèo khổ và có điều kiện sống khó khăn nhất tại 42 quốc gia trên khắp thế giới.

Là một bộ phận của ActionAid Quốc tế, ActionAid Việt Nam (AAV) là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế họat động tích cực nhất tại Việt Nam với mục tiêu xóa đói giảm nghèo thông qua việc thúc đẩy quá trình trợ giúp những con người nghèo khổ nhất và bị đẩy ra bên lề xã hội, trong đó đặc biệt chú ý tới các dân tộc thiểu số và phụ nữ.

Bắt đầu hoạt động tại tỉnh miền núi phía Bắc Sơn La vào năm 1989, sau hơn 15 năm, AAV đã có mặt tại hơn 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trợ giúp hơn 100,000 hộ gia đình thông qua các chương trình/dự án phát triển. Chương trình của AAV được triển khai tại các vùng phát triển dài hạn (DA) và các sáng kiến phát triển dài hạn (DI) với đối tác là các tổ chức địa phương và dựa vào cộng đồng.

Hoạt động của AAV tập trung vào việc huy động và trao quyền cho những người nghèo và người yếu thế để họ có thể bảo vệ các quyền và quyền lợi của mình; và tăng cường năng lực và tiếng nói tập thể để vận động và xây dựng chính sách, cũng như yêu cầu các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ và các tác nhân phát triển khác có trách nhiệm giải trình đối với những quyết định và chương trình sẽ tác động đến cuộc sống của người dân.

AAV là một trong những nhà tài trợ đầu tiên, sát cánh cùng CFRC trong những ngày đầu thành lập. Cùng với AAV, CFRC đã xây dựng được những nền tảng vững vàng cho bước phát triển sau này của trung tâm.

Từ năm 2012 tới nay, AAV đang tài trợ CFRC thực hiện dự án "Quyền phụ nữ" tại Quận Long Biên, Hà Nội.
Các tin đã đăng