Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 11:51:51 AM

Rimansi

(Lượt xem: 2491)

                                                         
Tổ chức Rimansi, có trụ sở tại Philippines, được thành lập tháng 3 năm 2005, là một trung tâm nguồn lực cho khu vực nhằm giúp chuyên nghiệp hóa việc quản lý các hiệp hội tương trợ phúc lợi, các chương trình bảo hiểm vi mô, bảo vệ rủi ro một cách toàn diện, có chất lượng với chi phí hợp lý cho hàng triệu người nghèo tại Đông Nam Á 

Theo mục tiêu này, RIMANSI cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển các biện pháp nhằm quản lý rủi ro cho các tổ chức bảo hiểm vi mô, đặc biệt là các hiệp hội tương trợ, tăng cường năng lực trong việc cung cấp các dịch vụ quản trị rủi ro cho người nghèo dựa trên nền tảng bền vững. RIMANSI cũng thực hiện các hoạt động vận động chính sách cho môi trường pháp lý, tạo điều kiện phát triển bảo hiểm vi mô. Tương tự như vậy, RIMANSI tham gia vào các nghiên cứu và hoạt động phát triển cùng với những nhà cố vấn chính sách, các nhà thực hành nhằm cống hiến nhiều hơn cho ngành bảo hiểm vi mô.

Rimansi thúc đẩy các hiệp hội tương trợ như là một cách thức hiệu quả và bền vững cho việc phát triển bảo hiểm vi mô. Mô hình này đang được phổ biến hóa bởi CARD MBA (trung tâm nông nghiệp và phát triển nông thôn - hiệp hội phúc lợi tương trợ). Cách tiếp cận MBA có những ưu thế nhiều hơn dành cho người nghèo, mà tại đó quyền lợi thành viên được hưởng cao hơn do có sự phối kết hợp với tài chính vi mô.

Cũng như vậy, các thành viên có thể tự cân nhắc những gói quyền lợi như họ muốn thông qua việc cung cấp các phản hồi về sản phẩm.  Tương tự như kinh doanh, các quỹ tương trợ có thể giải quyết tốt hơn những rào cản về quản lý rủi ro như thu phí, quản trị biến thiên rủi ro, rủi ro đạo đức, lựa chọn đối nghịch, bởi vì sự hiệp lực của MBA với các hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

RIMANSI cũng là một thành viên của liên hiệp bảo hiểm tương trợ và hợp tác quốc tế (viết tắt ICMIF)- một tổ chức toàn cầu đại diện cho các nhà bảo hiểm toàn thế giới, mục tiêu là tích cực thu hút thành viên và các ảnh hưởng quan trọng từ bên ngoài, nhằm tạo ra môi trường bền vững cho ngành lớn mạnh và phát triển.

Các bài mới
Các tin đã đăng