Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 11:53:15 AM

Cordaid

(Lượt xem: 2812)


Cordaid đã có hơn 90 năm kinh nghiệm trong việc cứu trợ và xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới. Cordaid là một trong những tổ chức quốc tế phát triển nhất thế giới với mạng lưới gần một nghìn đối tác ở 36 nước tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh. 

Việc hợp tác hoạt động ở nhiều lĩnh vực gồm có cứu trợ, tái cấu trúc, y tế, về con người, và thương nghiệp. Hàng năm khoảng 170 triệu euro được chi cho những dự án ở châu Á, trong đó 30 triệu đô dành cho việc cứu trợ khẩn cấp. Một khoản nhỏ cũng được giải ngân cho việc vận động chính sách, hỗ trợ công cộng hay nâng cao nhận thức cho người dân tại Hà Lan.

Cordaid có một nền tảng vững chắc trong cộng đồng ở Hà Lan. Có hơn 370,000 nhà tài trợ đã đóng góp cho Cordaid về mặt tài chính, bên cạnh đó là sự tham gia nhiệt tình của nhiều tình nguyện viên trong việc thu lượm quần áo, tổ chức các buổi gặp mặt tại thị trấn, tại địa phương. 

Những cá nhân hay các tổ chức đang ấp ủ những dự án cũng có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Cordaid. Những sự hợp tác này là rất quan trọng với Cordaid bởi nó thể hiện sự đoàn kết giữa mọi người với nhau- giá trị cốt lõi của tổ chức Cordaid. 

Lịch sử hình thành của Cordaid bắt đầu từ thế kỷ trước khi tổ chức hoạt động trong việc cung cấp chỗ ở cho những người dân di cư, cung cấp cứu trợ trực tiếp cho những vùng miền gặp thiên tai, cứu trợ y tế, hỗ trợ phát triển vị thế kinh tế và xã hội của người nghèo trong xã hội. 

Điều kiện xã hội có nhiều thay đổi theo năm tháng. Những nhiệm vụ ban đầu giờ đã được chuyển giao cho những tổ chức ở địa phương, do đó đạt được kết quả là mạng lưới đối tác của Cordaid được mở rộng ra rất nhiều nơi. Cordaid bắt đầu hợp tác với CFRC vào năm 2008 trong đó mục tiêu chủ yếu là với sự hỗ trợ của CFRC, nguồn cho vay của Cordaid sẽ được giải ngân tới các chi nhánh của mạng lưới M7 gồm có Đông Triều và Uông Bí. Không nằm ngoài sứ mệnh của mình, Cordaid hi vọng nguồn vốn cho vay của tổ chức sẽ tới được với phụ nữ nghèo, giúp họ cải thiện cuộc sống và vị thế của mình trong xã hội.

Hiện nay, Cordaid vẫn tiếp tục là một đối tác, một nhà tài trợ quan trọng của CFRC.
 
Các bài mới
Các tin đã đăng