Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 11:54:17 AM

Ford Foundation

(Lượt xem: 3323)


 


Quỹ Ford được thành lập năm 1936 bởi Edsel Ford. Cha của ông là Henry Ford, người sáng lập ra tập đoàn ô tô nổi tiếng Ford Motor. Trong những năm đầu tiên, Quỹ hoạt động ở Michigan dưới sự điều hành của các thành viên trong gia đình. Cam kết thực hiện theo tôn chỉ và tầm nhìn, các nguồn lực vận động được của Quỹ đều được dùng cho khoa học, giáo dục, vào mục đích từ thiện hay phúc lợi công cộng.

Ford tin tưởng rằng mọi người đều có những cơ hội ngang bằng nhau trong việc tiếp cận những nguồn lực trong xã hội, đều có quyền được cống hiến cho cộng đồng, và có tiếng nói trong những quyết định có ảnh hưởng tới cuộc đời mỗi người. Để có được mục tiêu này, Ford tin rằng cách tốt nhất là tương tác trực tiếp với những vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy sự kết hợp của khu vực phi chính phủ, chính phủ và khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần đảm bảo sự tham gia của nam giới và phụ nữ ở mọi cộng đồng dân cư, ở mọi tầng lớp trong xã hội. 

Chỉ khi thực hiện như vậy, một sự thấu hiểu chung giữa mọi người với nhau sẽ được xây đắp lên, giúp mọi người cải thiện được cuộc sống và củng cố những đóng góp của mọi người cho xã hội Quỹ Ford làm việc chủ yếu dựa trên nguồn tài trợ và cho vay, để từ đó nâng cao kiến thức củng cổ tổ chức, mạng lưới. Bởi nguồn lực tài chính còn khiêm nhường khi so với nhu cầu xã hội, Quỹ chỉ tập trung chủ lực vào những mảng vấn đề và chiến lược chương trình thiết yếu nhất. 

Được thành lập như một di sản của Edsel và Henry Ford, Quỹ Ford là một tổ chức có ban quản trị độc lập, hoạt động phi chính phủ, phi lợi nhuận và tách biệt hoàn toàn với công ty Ford Motor. Các nhân viên của Quỹ tại Mỹ, châu Phi, Trung Đông, Châu Á và Mỹ La Tinh luôn nỗ lực để tìm kiếm những cơ hội nhằm theo đuổi mục tiêu của Quỹ, hình thành nên những chiến lược, và đưa ra những đề nghị tài trợ cho những nơi cần thiết.

Quỹ Ford bắt đầu tài trợ cho M7 thông qua CFRC từ năm 2007, trong đó chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ tăng cường năng lực, hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức thuộc mạng lưới, và giúp đỡ các Quỹ Phụ nữ của M7 chuyển đổi thành các Quỹ xã hội hoạt động độc lập.
Các bài mới
Các tin đã đăng