Cfrc
 • Quảng cáo 2
 • Banner STU
 • Quy sua cho tre phoi nhiem
 • MixMarket
Đối tác
 • Canadian Cooperative AssociationCordaid
 • RabobankRimansi
 • FordActionaid Vietnam
 • ChemonicsMcKnight
 • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 15:46:32 PM

Canadian Cooperative Association (CCA)

(Lượt xem: 2787)


                                         

Liên hiệp Hợp tác xã Canada (Canadian Co-operative Association) là một hiệp hội quốc gia của các hợp tác xã trên khắp Canada, đại diện cho hơn 9 triệu hợp tác xã và hội tín dụng của hơn 2,000 tổ chức. CCA cũng là một hợp tác xã liên bang và  do chính các thành viên sở hữu.

Thành viên của CCA đến từ nhiều ngành khác nhau trong nền kinh tế bao gồm tài chính, bảo hiểm, lương thực, bán buôn và bán lẻ, nhà ở, sức khỏe y tế và ngành dịch vụ.

Sứ mệnh của CCA bao gồm:

 • Thúc đẩy mô hình hợp tác xã và tuyên truyền những đóng góp về kinh tế và xã hội của các hợp tác xã và hội tín dụng;
 • Phát triển hợp tác xã tại Canada và hơn 40 quốc gia bằng các đảm bảo môi trường pháp lý thuận lợi, đảm bảo hoặc cung cấp nguồn lực kỹ thuật và tài chính để giúp đỡ các hợp tác xã mới hình thành; và
 • Gắn kết hợp tác xã từ các lĩnh vực và vùng miền của Canada vào chung một mục đích, một tiếng nói chung tới chính phủ.

Từ năm 2012 – 2015, CFRC cùng với TYM và MACDI là đối tác thực hiện dự án “Sinh kế bền vững cho phu nữ tại miền Bắc Việt Nam”. Dự án hỗ trợ những phụ nữ và nam giới gặp khó khăn về kinh tế tam gia và hương lợi từ quá trình phát triển kinh tế nhanh của đất nước. Để đạt được mục đích trên, Dự án sẽ tăng cường năng lực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của các tổ chức TCVM đang tích cực tham gia thúc đẩy các doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa (MSMEs) khởi sự, cải thiện và mở rộng cho hơn 100,000 phụ nữ và nam giới nghèo làm kinh tế.

Các bài mới
Các tin đã đăng