Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
18/07/2012 16:54:06 PM

Hoạt động nâng cao năng lực của CFRC trong thời gian qua

(Lượt xem: 1452)

Trong gần 4 năm hoạt động của mình, cùng với mục tiêu nâng cao năng lực cho công đồng, các cán bộ của CFRC đã làm việc với lòng nhiệt huyết chân thành, mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ.

Nhiều cuộc hội thảo, các khóa huấn luyện, tập huấn đã được thực hiện ở nhiều tỉnh trên khắp đất nước, trong đó tập trung là các chi nhánh trong mạng lưới M7. Các vấn đề được nêu ra trong các cuộc hội thảo, nội dung của những chương trình đào tạo không nằm ngoài những mảng hoạt động của CFRC, bao gồm có: tài chính vi mô, bảo hiểm vi mô, hỗ trợ kỹ thuật và vận động chính sách. Trong những năm phát triển tiếp theo, CFRC sẽ nỗ lực để hoàn thiện các chương trình đào tạo, mở rộng quy mô hoạt động…. 


Tất cả các hoạt động của tổ chức đều dựa trên TẦM NHÌN : “ Vươn tới một xã hội mà trong đó tất cả mọi người đều có cơ hội học hỏi; tất cả các tiềm năng, nguồn lực trong xã hội đều được tận dụng và phát huy. Mọi người đều có cuộc sống no ấm, đầy đủ và hạnh phúc”. 

2011