Contact
  • Quảng cáo 1
  • quảng cáo 2
  • MixMarket
Partners
  • Ford FoundationActionAid Vietnam
  • RimansiCCA
  • CordaidRabobank
  • The Asia Foundation

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng

OfficeĐịa chỉ: 29/6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội   
Tel
Fax(84) 4 3573 7713
Your name *
 
Email *
 
Tel
Company name
Address
Subject *