Quỹ sữa
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
22/06/2020 13:51:33 PM

Danh sách ủng hộ Quỹ sữa cho trẻ em phơi nhiễm HIV tại Điện Biên

(Lượt xem: 4354)

(cập nhật liên tục)

Xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm sau đã ủng hộ cho Quỹ sữa cho trẻ em phơi nhiễm HIV tại Điện Biên

 STT  ngày Họ tên Địa chỉ Số tiền ủng hộ

   THÁNG 12/2013
1      25/12/2013 Hoàng Thị Thu Hà CFRC 255.000
2 Bùi Văn Tuấn và gia đình Save the Children 500.000
3 Nguyễn Thị Yến
CFRC 100.000
4 An Thị Xuân Quỳnh    100.000
5 Lê Thị Thu Hằng - Nguyễn Sỹ Tuấn CFRC 500.000
6      26/12/2013 Phạm Thái Lai và gia đình Tràng Thi, Hà Nội 1.000.000
7 Phạm Thị Phương Liên CFRC 300.000
8 Lê Ngọc Phương NH Tiên Phong 1.000.000
9   Nguyễn Văn Tình Bộ Văn hóa 2.000.000
10   Nguyễn Hải Đường ĐH Kinh tế Quốc dân 200.000
11 27/12/2013 Ban Quản lý Dự án Quyền phụ nữ Long Biên  Hà Nội 2.000.000
12   Hoàng Thị Kim Oanh Bộ Văn hóa  500.000
13   Lê Thị Hoài Phương CSCD 500.000
14   Đỗ Xuân Ánh CSCD 100.000
15   Nguyễn Thị Hồng Nhung STU Tuần Giáo 100.000
16   Phan Thái Thơn STU Tuần Giáo  100.000
17   Lê Huy Thắng STU Tuần Giáo 100.000
18
  Bạc Thị Xiên STU Tuần Giáo 100.000
19   Nguyễn Văn Khu STU Tuần Giáo 100.000
20   Tống Duy Hiền STU Tuần Giáo 100.000
21   Lò Văn Thắm STU Tuần Giáo 100.000
22  31/12/2013  Cty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT Hà Nội 1.000.000
23   Hoàng Thị Chương  NH Chính sách xã hội VN 500.000
24   Nguyễn Mạnh Cường Sơn La 200.000
25   Phạm Thị Liên Bình   989.000
26   Nguyễn Sỹ Hoài, Nguyễn Sỹ Phượng
Nguyễn Duy Trường 
Hà Nội 1.000.000
    THÁNG 1/2014
 
27 02/01/2014  Lê Ngọc Lan Hà Nội 500.000
28
Thu Hương-Thanh Ngọc  Bảo tàng Mỹ thuật VN 300.000
29 05/12/2014 Hoàng Hồng Hạnh  IMI, Hà Nội 200.000
30 08/12/2014  Nguyễn Văn Pho World Vision- Tuần Giáo 100.000
31  10/01/2014 Lê Thanh Tâm Đại học Kinh tế Quốc dân 500.000
32 14/01/2014
Công đoàn Ngân hàng Tiên Phong
  3.500.000
33 15/01/2014 Nguyễn Hải Ninh
Cục Di Sản-Bộ Văn hóa
1.000.000
34

Trần Phương Hạnh
Cty Vạn Phú Sài Gòn
1.000.000
35
17/01/2014 Ngô Xuân Hồng
   1.000.000
36
20/01/2014 Lê Kiều Ngọc Thu
Hà Nội
500.000
37 20/1/2014 Báo Dân trí Đợt 1
  57.320.000
  THÁNG 8/2014
   
38  12/8/2014  Báo Dân Trí - Đợt 2   36.650.000 
  THÁNG 5/2015    
39  14/05/2015 Trang Thùy Nhung TPHCM 300.000
40  25/05/2015 Nguyễn Mai Phương Hà Nội 1.000.000
   THÁNG 6/2015    
41 7/06/2015  Ông Quang Phạm - Bà Minh Nguyệt London-UK 50 bảng Anh
42 25/06/2015 Tổ dân phố số 1-Phường Phúc La- Quận Hà Đông Hà Nội 2.950.000
   THÁNG 7/2015    
43 15/07/2015 Tổ dân phố số 2-Phường Phúc La- Quận Hà Đông
Hà Nội  1.350.000
   THÁNG 8/2015    
 44   Trang Thùy Nhung  TP Hồ Chí Minh 300.000
   THÁNG 9/2015    
 45 9/9/2015 Nguyễn Phương Mai Lớp Văn 1- Hanoi-Ansterdam 1.000.000
 46 24/9/2015  Bà Hồng Hạnh - Hoàng Thị Phương Hòa Hà Nội 500.000
 47 30/9/2015 Khách sạn Hilton Hà Nội 13.251.000
   THÁNG 1/2016    
 48 21/1/2016  Phạm Thị Phương Liên Hà Nội 200.000
   THÁNG 9/2016     
 49 7/9/2016  Nguyễn Thị Phương Thảo CH Séc 2.000.000
   THÁNG 10/2016
   
 50
Nguyễn Thu Trang TP.HCM 1.000.000
 51
Nguyễn Phương Thảo - Nguyễn Phương Hiền - Nguyễn Phương Hòa Hà Nội 1.000.000
  THÁNG 12/2016


 52   Lò Thị Thùy Tuần Giáo 1.000.000
   THÁNG 5/2017    
 53   Bà Lê Thị Lân  Hà Nội 996.000
 54   Đinh Thị Tuyết Hà Nội 300,000
 55   Hội Phụ nữ - Khách sạn Hilton Hanoi Opera  Hà Nọi 10.000.000
   THÁNG 8/2017    
 56   Lê Thu Hằng Paris, Pháp 1.350.000
 
THÁNG 12/2017
     
 57   Cà Thị Tương Tuần Giáo 1.000.000
  THÁNG 11/2018      
 58   Khách sạn Hilton Hanoi Opera Hà Nội 10.000.000
 59   Bạc Thị Vân  Tuần Giáo, Điện Biên 1.000.00
   THÁNG 8/2019      
 60   Khách sạn Hilton Hanoi Opera Hà Nội 10.000.000 
 61
  Nguyễn Thị Yến
Hà Nội
16.848.000