29/01/2013 16:53:49 PM

Quỹ hỗ trợ phụ nữ Đông Triều

(Lượt xem: 4296)

Lịch sử hình thành
Quỹ hỗ trợ phụ nữ Đông Triều
 được thành lập theo ngày 05/3/2007 theo quyết định số 198/QĐ - UBND của UBND Huyện Đông Triều. Quỹ được hình thành trên cơ sở của Chương trình tiết kiệm-tín dụng cho phụ nữ nghèo do tổ chức ActionAid Việt Nam tài trợ từ tháng 11 năm 1997.


Quỹ hoạt động theo mô hình Ngân hàng Grameen, nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính nhỏ cho phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Đông Triều và tạo cơ hội cho phụ nữ có kiến thức phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tầm nhìn và sứ mệnh
M7 Đông Triều hoạt động vì lợi ích người nghèo nhằm khuyến khích và hỗ trợ họ tự tin, vượt khó, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, trên cơ sở hạch toán độc lập, tự vững về tài chính và tổ chức. 

Đối tượng
Thành viên của Quỹ gồm có phụ nữ nghèo, Phụ nữ có thu nhập thấp, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tự nguyện tham gia và tán thành Điều lệ, chính sách của Quỹ, cam kết thực hiện, được Quỹ đào tạo và công nhận.


Các hoạt động 
Quỹ hỗ trợ phụ nữ Đông Triều hiện đang cung cấp 2 loại sản phẩm sau:
- Sản phẩm tài chính (Tiết kiệm - Tín dụng): hỗ trợ vốn để tạo việc làm tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp
- Sản phẩm phi tài chính: Tương hỗ và An toàn vốn vay cho thành viên, nhằm giảm thiểu rủi ro cho thành viên và gia đình họ, đồng thời đảm bảo sự bền vững về tài chính cho Quỹ


Trong các chương trình của mình, M7 Đông Triều đã đề ra những nhiệm vụ cốt yếu sau: 

1. Góp phần xoá đói giảm nghèo
M7 Đông Triều đã và đang giúp 47% hộ nghèo (đặc biệt là phụ nữ nghèo) trên địa bàn huyện có thêm nguồn vốn vay để đa dạng hoá các hoạt động nhằm tạo thêm thu nhập. Quỹ được cấp uỷ và chính quyền địa phương đánh gía cao và ghi nhận sự góp phần không nhỏ vào việc xoá đói giảm nghèo của địa phương.

2. Tăng cường vị thế của phụ nữ nghèo thúc đẩy trong vấn đề bình đẳng giới
Khi tham gia vào các chương trình của Quỹ, điều dễ nhận thấy trước hết đó là tình trạng tài chính của các thành viên đều được cải thiện. Phụ nữ tham gia vào chương trình đã có được sự độc lập và chủ động trong vấn đề chi tiêu trong gia đình. 
Việc tham gia sinh hoạt kỳ nâng cao mức độ tự tin, khả năng giao tiếp và ứng xử trong quan hệ xã hội cho chị em, góp phần nâng cao uy tín và vị thế phụ nữ trong cộng đồng và tạo điều kiện cho họ tham gia vào các họat động xã hội. Nhiều phụ nữ đó trưởng thành nhanh và vững vàng nhờ tham gia Quỹ, trong đó có một số chị em đó được cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

3. Các tác động về mặt  xã hội
M7 Đông Triều giúp cho phụ nữ nghèo tránh được các khoản vay nặng lãi, giúp cho người nghèo dễ dàng trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính (Tiết kiệm- Tín dụng) khi cần thiết và giảm tối đa những lần phải vay nóng như trước đây.
Việc tham gia vào nhóm cụm, thường xuyên họp hành, trao đổi kinh nghiệm gúp phần củng cố quan hệ láng giềng và khả năng hợp tác giữa các thanh viên. Nâng cao năng lực của nhóm thông qua các khoá tập huấn qua, bồi dưỡng về khuyến nông, chăm sóc con cái, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kiến thức gia đình…

Có thể nói, với kinh nghiệm làm tài chính vi mô và những ưu thế nhất định, M7 Đông Triều đã có những kết quả khả quan và là tấm gương cho các nơi khác trong mạng lưới noi theo. 

Thông tin chung
Địa chỉ: HTX Gốm xứ Đông Thành, Khu Cầu đất, Xã Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3870 902
Email: m7_dongtrieu@yahoo.com.vn
Người đại diện: Nguyễn Thị Soát - Giám đốc