29/01/2013 17:01:26 PM

Trung tâm phát triển vì người nghèo (PPC)

(Lượt xem: 6313)

Lịch sử hình thành
Trung tâm phát triển vì người nghèo (PPC)
 được UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thành lập năm 2004, trên cơ sở NĐ 177 của Chính phủ ban hành. 

Tiền thân của PPC là chương trình phát triển nông thôn tổng hợp do Tổ chức ActionAid (AAV) thực hiện tại Hà Tĩnh. Các chương trình/ dự án của PPC được ghi nhận và đánh giá cao về tính hiệu quả, thiết thực và đặc biệt là tập trung vào đối tượng nghèo đói, yếu thế, phụ nữ và trẻ em. 

Sự ra đời của PPC là rất cần thiết nhằm thu hút các nguồn tài trợ, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện các chương trình/dự án góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng. 

Với 3 năm hoạt động nhưng PPC thực sự đã trở thành một tổ chức có uy tín, là địa chỉ tin cậy và chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và cộng đồng nghèo.  

Tầm nhìn
PPC hoạt động hướng đến một xã hội không có nghèo đói và bất công. Trong đó tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm người nghèo, yếu thế và dễ bị tổn thương được đảm bảo các quyền cơ bản. 

Sứ mệnh
Sứ mệnh của PPC là tạo cơ hội, điều kiện để giúp những người nghèo và người yếu thế tự vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống và phát triển bền vững. 

Giá trị
Tất cả các hoạt động và văn hóa tổ chức của PPC đều thể hiện các giá trị"Tôn trọng lẫn nhau - Bình đẳng - Trung thực - Minh bạch - Công bằng - Trách nhiệm - Hướng tới nhóm đối tượng nghèo đói, yếu thế.

Lĩnh vực hoạt động
- An ninh lương thực; Tài chính vi mô; Nông nghiệp; Lâm nghiệp và môi trường
- Phát triển xã hội: giới, HIV/AIDS, y tế, giáo dục, nước sạch
- Quản lý địa phương: Hỗ trợ địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ, cở sở; phân tích ngân sách xã; xây dựng và phát triển nhóm liên gia
- Nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng
- Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, đào tạo

Do nhiều đặc điểm khách quan như yếu tố khí hậu, đất đai, chiến tranh....cũng như những nguyên nhân chủ quan, số lượng người dân nghèo tại Can Lộc vẫn còn chiếm một tỷ lệ khá cao. Hi vọng chương trình tài chính vi mô được thực hiện hiệu quả và hợp lý sẽ giúp cho miền đất nghèo này ngày càng phát triển.

Thông tin chung
Địa chỉ: Thị trấn Nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 039 3941 318
Email: m7_canloc@yahoo.com.vn
          trungtamppc@gmail.com
Người đại diện: Từ Thị Phương Nga - Giám đốc