Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
16/08/2012 19:41:31 PM

10.2010: Tập huấn TCVM tại Điện biên

(Lượt xem: 1213)

Những ngày cuối tháng 10/2010, bộ phận tài chính vi mô đã mở một lớp tập huấn về “Mô hình chi nhánh chuẩn” và “Lập kế hoạch kinh doanh” cho hai đơn vị là thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Đây là hai chi nhánh của mạng lưới M7, vừa chuyển đổi thành quỹ xã hội tháng 7/2010. Những việc làm trong thời gian tới của hai đơn vị là rất nhiều, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ. CFRC cũng cố gắng toàn tâm toàn lực hỗ trợ kĩ thuật cũng như tăng cường năng lực nhằm giúp cho hai quỹ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra.

Khi đã chuyển đổi thành quỹ xã hội, yêu cầu mở rộng địa bàn là một việc làm cần thiết đối với hai đơn vị. Dựa trên tình hình thực tế, CFRC đã tổ chức khóa tập huấn về “Mô hình chi nhánh chuẩn” với mong muốn cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hai quỹ từ đó có thể ứng dụng vào thực tiễn, mở rộng được địa bàn hoạt động của mình một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Trong suốt thời gian đào tạo, các cán bộ CFRC đã truyền đạt những kiến thức về cách xây dựng một chi nhánh chuẩn, làm sao để tiếp cận và thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia chương trình....Trong suốt quá trình học còn đan xen những trò chơi mang tính ứng dụng cao, thu hút được sự tham gia và nhiệt tình của học viên.

Ngoài ra, một việc làm cần thiết đối với hai quỹ xã hội thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, đó là lập kế hoạch kinh doanh. Không chỉ thực hiện những việc làm trước mắt, hai quỹ còn phải tự xây dựng cho mình những kế hoạch trong dài hạn, những việc làm mang ý nghĩa chiến lược, vì chỉ khi thực hiện được như vậy, các quỹ mới có thể hoạt động thống nhất và lâu dài. Một số nội dung liên quan tới bộ máy, cấu trúc tổ chức, nhân sự, giám sát, quản lý tài chính, .... đã được cán bộ CFRC giới thiệu và truyền đạt tới những học viên.

CFRC hi vọng với những kiến thức và kỹ năng đã được tiếp thu thông qua hai lớp tập huấn, các cán bộ thuộc hai quỹ xã hội tại Điện Biên sẽ ứng dụng thật tốt vào công việc và cho ra những kết quả tích cực trong thời gian tới.