Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
19/01/2018 13:53:16 PM

TUYỂN DỤNG: CFRC tuyển dụng cán bộ Kiểm soát nội bộ TCVM

(Lượt xem: 404)

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính Cộng đồng (CFRC) là một tổ chức xã hội trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Quyết định thành lập số 178/QĐ-KHVN, ngày 26 tháng 06 năm 2007, Trụ sở chính tại 29 Ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, TP Hà Nội. văn phòng đại diện tại Tỉnh Điện Biên và Tỉnh Thái Nguyên.
  Hoạt động của Trung tâm không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải tự trang trải bằng nguồn tài chính tự tạo thông qua khai thác tài trợ, đầu tư của các tổ chức trong ngoài nước, các nhà hoạt động xã hội và cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm.
  Đ
ể thực hiện chương trình TCVM, nhằm góp phần vào sự phát triển chung của địa phương; Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) đã mở Văn phòng đại diện tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Thái Nguyên. Tới tháng 11/2017, dự án có mặt tại 21 xã thị trấn huyện Đồng Hỷ, Tuần Giáo và Mường Ảng và đã tổ chức 555 khóa đào tạo cho 26,178, lượt cán bộ chủ chốt cơ sở và thành viên với các chuyên đề liên quan trong SX- KD, quản lý cộng đồng, giá trị sống, mô hình HTX kiểu mới và kinh doanh theo chuỗi. Đồng thời hỗ trợ tạo dựng tài sản đạt 6,600 triệu đồng, cung cấp vốn vay cho 6,103 phụ nữ, đại diện cho 6,103 hộ gia đình. Dự án đã cung cấp 26,063 món vay trị giá 202,242 triệu đồng.
    
Sau 6 năm hoạt động ở Điện Biên và 3 năm tại Đồng Hỷ, Dự án đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, đã giúp cho 334 hộ thoát nghèo, 92% số hộ có kinh tế tăng trưởng từ 10% trở lên, có 6 chị đoạt giải Doanh nhân TCVM tiêu biểu CITI 2015,2016,2017; số con em được học Đại học và Cao đẳng là 483, trong đó 174 tốt nghiệp Đại học. Đánh giá cuối giai đoạn 1 tại Đồng Hỷ cho thấy 86% số thành viên cho biết gia đình có nhiều thay đổi theo hướng bình đẳng và tiến bộ, 99,9% mong muốn Dự án tiếp tục ở lại và mở rộng để nghiều người được hưởng lợi.

Thực hiện Quyết định 20/2017/QĐ-TTg quy định hoạt động tài chính vi mô của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, CFRC đã nộp hồ sơ đăng ký chương trình TCVM – STP tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đang tiếp tục hoàn thiện các quy chế nội bộ cơ cấu tổ chức quản lý chương trình. CFRC cần tuyển 01 cán bộ kiểm soát nội bộ. Thông tin tuyển dụng chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

01.2018 - TB tuyen KSNB.pdf
01.2018 Ban mo ta cong viec KSNB.pdf
CFRC_Mau thong tin ung vien.doc