Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
12/08/2019 13:55:58 PM

Sơ đồ cấu trúc tổ chức CFRC

(Lượt xem: 6615)


Hội đồng tư vấn:
+ Tiến sỹ Jaime Aristotle Alip, chủ tịch CARD Inc, Philippines.
+ Tiến sỹ Cao Sĩ Kiêm, nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước, chủ tịch hiệp hội DN vừa và nhỏ .
+ Th.S Phạm Hoài Giang, quản lý phát triển.
+ Bà Hồ Thị Quý, giám đốc quỹ TYM và giám đốc các quỹ xã hội trong mạng lưới M7.

Hội đồng quản lý
:
+ Bà Lê Thị Lân, kỹ sư nông nghiệp, nhà thực hành tài chính vi mô, chủ tịch hội đồng quản lý, giám đốc CFRC.
+ Bà Vương Ngọc Diệp, đồng sáng lập và chủ tịch tổ chức Nối vòng tay Thái Bình (US)
+ TS Vũ Mạnh Hồng, chuyên gia tài chính-ngân hàng.


Cấu trúc tổ chức của CFRC


Cán bộ CFRC :

Bà Lê Thị Lân, Giám đốc CFRC:
 
Bà là một trong những người đi đầu trong ngành TCVM tại Việt Nam, là chuyên gia hàng đầu với trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bà cùng CFRC đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo luật, quy định và chiến lược của Nhà nước và Chính phủ về TCVM, đồng thời đi đầu trong công cuộc vận động chính sách cho ngành này. Bà cũng là một chuyên gia đào tạo dày dặn kinh nghiệm.


Đội ngũ cán bộ của CFRC gồm những người có kiến thức, kỹ năng làm việc và trên hết là giàu lòng nhiệt huyết đối với những sứ mệnh, nhiệm vụ của trung tâm. Cơ cấu cán bộ có sự đan xen về tuổi tác, tạo điều kiện cho việc trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng và phong cách làm việc. 
Điều đặc biệt được quan tâm tại CFRC là mỗi cán bộ đều được tạo cơ hội tối đa cho việc nâng cao năng lực và rèn luyện kỹ năng trong công việc thông qua những lớp huấn luyện, đi học tập trong và ngoài nước.