Thư viện
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
11/02/2014 14:30:13 PM

Người nghèo có quá nghèo để tiết kiệm?

(Lượt xem: 1200)

Người nghèo cần tiết kiệm vì họ cần phải làm vậy. Thu nhập của họ hiếm khi đủ để giúp họ đối mặt với các khủng hoảng (như ốm đâu, lũ lụt), hay để đầu tư khi có cơ hội, hoặc chi trả một chi phí lớn đã dự tính trước như chi phí học hành, đám cưới hay một mái nhà mới.


Người nghèo thường tiết kiệm bằng những phương thức không chính thức. Họ đầu tư vào các tài sản như vàng, trang sức, vật nuôi, vật liệu xây dựng và những thứ dễ quy đổi thành tiền. Họ cũng tham gia vào các nhóm tiết kiệm không chính thức
.


Phần lớn người nghèo không có điều kiện tiếp cận dịch vụ tiết kiệm an toàn và chính thức. Các tổ chức huy động tiết kiệm như ngân hàng, Quỹ tín dụng, và ngân hàng tiết kiệm bưu điện thường ở quá xa hoặc thời gian và quy trình quá phiền hà. Các tổ chức có thể quy định mức vốn tối thiểu và/hoặc yêu cầu duy trì một số dư tối thiểu. Cả hai điều này đều bỏ qua đối tượng nghèo. Thời gian làm việc có thể không thuận tiện cho các khách hàng nghèo hoặc thậm chí họ cũng không được chào đón tại đây
.


Người tiết kiệm thu nhập thấp có xu hướng quan tâm tới khả năng tiếp cận và tính đảm bảo của khoản tiền tiết kiệm của họ. Khả năng tiếp cận có thể bao gồm khoảng cách và khả năng tiếp cận về tài chính tức khả năng chi trả. Khách hàng đánh giá cao các tài khoản có thanh khoản cho phép họ thường xuyên gửi các khoản tiền nhỏ, và giới hạn thời gian cho phép họ tiết kiệm cho một mục tiêu cụ thể. Các ưu tiên khác bao gồm vị trí và thời gian làm việc thuận tiện, sản phẩm linh doạt, nhân viên thân thiện và hữu ích, tính bảo mật, và lãi suất tiền gửi vừa phải (mặc dù tiêu chí cuối cùng này ít quan trọng hơn đối với các khách hàng nhỏ)
.