09/07/2012 14:55:59 PM

Quỹ ủy thác hội phụ nữ Huyện Điện Biên

(Lượt xem: 1630)

Lịch sử hình thành
Chương trình tiết kiệm-tín dụng của hội phụ nữ Điện Biên được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 1998 do tổ chức ActionAid Việt Nam tài trợ. Sau  hơn 10 năm  thực hiện chương trình, Hội LHPN huyện Điện Biên đã gây dựng được cơ ngơi về dịch vụ tiết kiệm - tín dụng cho người nghèo trong toàn huyện. 
Chương trình cung cấp dịch vụ tiết kiệm - tín dụng cho phụ nữ nghèo theo hệ thống 2 cấp: cấp huyện và cấp xã, phụ nữ dân tộc vùng sâu, vùng xa để chị em tạo dựng tài sản, xóa đói giảm nghèo và nâng cao năng lực, vị thế của người phụ nữ.


Tôn chỉ

Quỹ hoạt động không vì mục đích thu lợi nhuận mà vì Bình đẳng và Phát triển của Phụ nữ các dân tộc miền núi hỗ trợ phụ nữ nghèo cải thiện chất lượng cuộc sống và vị thế thông qua việc tạo ra các cơ hội để họ thực hành và thể hiện mình. Quỹ tự trang trải bằng nguồn thu từ chính các hoạt động của mình và tăng trưởng nguồn để mở rộng hoạt động, phục vụ được nhiều hộ nghèo, phụ nữ nghèo thay đổi cuộc sống. 

Đối tượng

Là các hộ gia đình nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo các dân tộc

Các hoạt động chính

- Cung cấp dịch vụ tiết kiệm & tín dụng cho các hộ nghèo, đăc biệt là phụ nữ nghèo các dân tộc.
- Triển khai các chương trình nâng cao năng lực cho phụ nữ trong những lĩnh vực kinh tế, xã hội, luật pháp, y tế, giáo dục và bình đẳng Giới.

Từ khi thành lập Quỹ phụ nữ huyện Điện Biên được sự hỗ trợ mọi mặt từ tổ chức AAV Việt Nam, ngoài ra Quỹ phụ nữ huyện Điện Biên còn được sự hỗ trợ về đào tạo năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ từ trung tâm CFRC Hà Nội. Tháng 10 năm 2007 huyện Điện Biên nhận được một nguồn vốn hỗ trợ cho vay với lãi suất bằng 0 từ tổ chức EDM của pháp.

Thông tin chung
Địa chỉ: Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230 3924 568
Email: m7_dienbien@yahoo.com
Người đại diện: Nguyễn Thị Yến - Trưởng ban hành quỹ