29/01/2013 16:59:30 PM

Huyện Điện Biên đang trong giai đoạn chuyển đổi

(Lượt xem: 1738)

Tính đến tháng 3 năm 2008, huyện Điện Biên đã phát triển đạt tổng số 2.452 thành viên. Trong 3 tháng đầu năm 2008, số lượt vay vốn là 1.152 lượt với tổng số tiền huy động tiết kiệm của thành viên là 123.864.200đ; quỹ cũng phát ra 820.triệu đồng cho thành viên trong 6 xã nghèo của huyện được vay vốn.

Tính đến tháng 3 năm 2008, huyện Điện Biên đã phát triển đạt tổng số 2.452 thành viên. Trong 3 tháng đầu năm 2008, số lượt vay vốn là 1.152 lượt với tổng số tiền huy động tiết kiệm của thành viên là 123.864.200đ; quỹ cũng phát ra 820.triệu đồng cho thành viên trong 6 xã nghèo của huyện được vay vốn. Kết quả Quỹ huyện Điện Biên đạt được là:

Tổng vốn tự có (Quỹ vốn tài trợ từ AAV):                       1.059.983.800

Lãi lưu giữ toàn chương trình:                                          1.085.633.482

Tổng tài sản hiện có của toàn chương trình:                     3.024.142.882

Trong những tháng tiếp theo, huyện Điện Biên tiếp tục triển khai các loại vốn với mức vay khác nhau, nhằm giúp cho thành viên có điều kiện tham gia vay vốn về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình.

Để hỗ trợ phụ nữ nghèo  các dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống và vị thế của người phụ nữ hơn nữa; Quỹ phụ nữ Điện Biên đang trong quá trình chuyển đổi để ra mắt thành lập Quỹ xã hội.

Ngày 18/01/2007, huyện Điện Biên đã mở Hội nghị triển khai bàn nội dung chuyển đổi mô hình hoạt động theo nghị định 177/CP. Tới tham dự hội thảo có lãnh đạo huyện, cơ sở và nhà tài trợ.

Ngày 6/02/2007, Thường trực Huyện ủy Điện Biên đã triệu tập cuộc họp bàn xem xét việc chuẩn bị thành lập quỹ “ Phụ nữ Điện Biên” theo nghị định 177/CP.

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội LHPN huyện Điện Biên đã hoàn tất hồ sơ thành lập quỹ để trình UBND huyện.

Ngày 22/3/2007, UBND huyện Điện Biên đã xem xét, phê duyệt có văn bản gửi trình UBND tỉnh và các ban ngành chức năng của tỉnh về việc thành lập Quỹ Phụ nữ  Điện Biên.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện và xã cũng như sự hỗ trợ về nguồn vốn, kinh phí hoạt động, đào tạo nhân lực có chuyên môn của Tổ chức Actionaid Việt Nam và trung tâm TCCD…Quỹ phụ nữ Huyện Điện Biên đang từng bước đi vào ổn định và chuyển đổi  để có thể phục vụ được nhiều người nghèo hơn nữa.