Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
28/01/2013 09:48:34 AM

Thành viên STU nói về dự án

(Lượt xem: 1596)

 

  Dự án STU về với chị em chúng tôi rất phấn khởi. Bản thân tôi buôn bán số tiền nhỏ thì nhiều nhưng không tiết kiệm được. Dự án đã giúp chúng tôi có nơi để gửi tiết kiệm với những khoản tiền rất ít ỏi. Ngoài ra chúng tôi còn được vay vốn phát triển kinh tế và đặc biệt chúng tôi rất thích sản phẩm Bảo vệ tương hỗ”. 

Chị Lò Thị Chuyên, Cụm trưởng Cụm 003_Bản Nong


   

"Từ trước đến giờ chưa có thói quen tiết kiệm, hoặc có tiết kiệm thì cũng chỉ cho vào con lợn nhựa. Nhưng khi tham gia khóa đào tạo chúng tôi cảm thấy rất bổ ích, chúng tôi biết được việc tiết kiệm nó quan trọng như thế nào, và việc ghi chép chi tiêu hàng ngày giúp chúng tôi có thể theo dõi, và điều chỉnh được chi tiêu của gia đình hợp lý hơn – Tôi cảm thấy rất bổ ích 

Chị Lường Thị Chiêng, Cụm trưởng cụm 004 (Bản Sảo + Bản Nát) 

Rất phấn khởi vì có đồng vốn để tạo điều kiện cho các chị em làm ăn. Thấy các nội dung của chương trình hay. Chị còn khuyên nhủ các chị em khác cùng tham gia”.

Chị Lường Thị Thoanthành viên Cụm 01 _ Bản Lập