Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/10/2016 09:58:48 AM

Diễn đàn Phổ cập Tài chính khu vực Mekong lần thứ nhất

(Lượt xem: 861)

Diễn đàn Phổ cập Tài chính khu vực Mekong lần thứ 1 là một sáng kiến của Mạng lưới Ngân hàng cho Người nghèo (BWTP) và được đồng tổ chức bởi Quỹ Hợp tác Phát triển (FDC) và tổ chức Appui au Développement Autonome (ADA), với sự hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và chương trình SHIFT thuộc Quỹ Phát triển vốn Liên Hiệp Quốc, và sự hỗ trợ tài chính của Phòng Đối ngoại và Thương Mại Úc (DFAT). Diễn đàn do Ngân hàng Trung Ương Campuchia (NBC) chủ trì diễn ra từ ngày 11 tới ngày 14 tháng 7 năm 2016 tại Phnompenh, Campuchia.


Chủ tịch mạng lưới BWTP phát biểu khai mạc Diễn đàn

Diễn đàn thu hút gần 300 đại biểu tham dự tới từ các tổ chức đang trong tiến trình phổ cập tài chính tới thuộc khu vực sông Mekong bao gồm Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc (tỉnh Vân Nam, Quảng Tây), và các nhà đầu tư quốc tế như Quỹ Đầu tư phát triển Liên hợp quốc (UNCDF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC) ...


Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn (gồm VBSP, VCCI, VMWG, TYM, CFRC, M&D, MACDI,...)

Các hoạt động chính của diễn đàn diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 tại Hội trường khách sạn Intercontinental. Diễn đàn tập trung nhấn mạnh các vấn đề ưu tiên bao gồm: vai trò chiến lược phát triển quốc gia, các quy định và giám sát thực hiện hiệu quả nhất, ứng dụng công nghệ và các kênh phân phối thay thế, các nội dung giáo dục thành viên và bảo vệ khách hàng, phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp vi mô; thiết lập và khuyến khích các mối quan hệ giữa khu vực tư nhân, chính phủ, cộng đồng và các đối tác trong lĩnh vực phát triển


 Các đại biểu tham gia thảo luận chuyên đề tại Diễn đàn


Tham gia vào các hoạt động bên lề của diễn đàn, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu và tham quan một số tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu tại Campuchia. Ngoài ra, hội chợ các nhà đầu tư diễn ra vào ngày 14/7 là nơi gặp gỡ, trao đổi
, thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa các tổ chức tài chính vi mô và các nhà đầu tư tiềm năng.


Thăm gia đình thành viên tổ chức tài chính vi mô Amret