Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
27/01/2016 17:06:05 PM

Tổng kết hai năm mô hình bảo hiểm vi mô MPA

(Lượt xem: 1351)

Tới dự Hội nghị tổng kết có đại diện Cục giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên hội Hội phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và các tổ chức đối tác tham gia thực hiện mô hình (M7 Điện Biên Phủ, M7 Uông Bí).

Bảo hiểm vi mô là một dịch vụ còn mới mẻ tại Việt Nam. Để mở đường cho loại hình dịch vụ cho nhóm thu nhập thấp này, các tổ chức và cán bộ đã phải vượt qua nhiều thử thách, khó khăn với sự tận tụy, tận tâm. Trong hai năm thí điểm dưới sự hướng dẫn của Bộ tài chính, Dự án đã hoàn thiện tổ chức và sản phẩm. Những kết quả đạt được bao gồm
:

- Để tiếp tục cải tiến sản phẩm theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu của thành viên, vừa đảm bảo tự vững cho chương trình, đầu năm 2015, MPA đã tiến hành khảo sát nhu cầu tại Tuần Giáo (Điện Biên) và điều chỉnh sản phẩm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhu cầu được tích lũy và bảo vệ gia đình của của cộng đồng các dân tộc tại Tuần Giáo là hiện hữu. Do đó, MPA đã tổ chức thí điểm sản phẩm bảo hiểm cải tiến ra cộng đồng và bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng từ các bản, xã tham gia thí điểm. Hoạt động này cũng sẽ là cơ sở để CFRC nghiên cứu và kiến nghị chính sách về bảo hiểm vi mô lên Bộ Tài chính.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá và giới thiệu mô hình quản lý và sản phẩm nâng cấp, phát động các đơn vị chuyển đổi;

- Thúc đẩy hoàn thiện phần mềm quản lý online, phân cấp quản lý dữ liệu thông tin và đào tạo cán bộ vận hành;

- Tiếp tục thu hút thêm thành viên, thực hiện chi trả quyền lợi kịp thời.

Tổng kết hai năm, CFRC đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, từ đó đưa ra những đề xuất lên Bộ tài chính và Chính phủ để góp phần xây dựng những chính sách về bảo hiểm vi mô sát hợp với thực tế tại Việt Nam. Cũng tại Hội nghị này, các đối tác, cá nhân có nhiều nỗ lực và đóng góp đã được vinh danh.

Đại diện các tổ chức Tài chính vi mô tham gia phân phối sản phẩm đã thay mặt đông đảo thành viên đánh giá tác động và ý nghĩa nhân văn, xã hội của bảo hiểm vi mô MPA.

Bà Hồ Thị Quý, Trưởng ban Kinh tế - Hội LHPN Việt Nam cũng đánh giá cao mô hình. Bà cho rằng Bảo hiểm vi mô ở Việt Nam đang trong giai đoạn hinh thành ban đầu, còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với ý nghĩa của sản phẩm và cái tâm của những tổ chức, cá nhân thực hiện, bà tin rằng sản phẩm sẽ được đón nhận trong tương lai.


Bà Lê Thị Lân, Giám đốc CFRC, trình bày báo cáo trước đại diện Văn phòng Chính Phủ, Bộ Tài chính, Hội LHPN Việt Nam và toàn thể Hội nghị 


Đại diện Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Điện Biên Phủ đóng góp ý kiến tại Hội nghịTrao Bằng khen cho các cá nhân và đối tác có đóng góp