Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/07/2019 15:32:26 PM

Lịch sử hình thành

(Lượt xem: 6127)

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam, quyết định thành lập số 178/QĐ/KHVN ngày 26/6/2007. Hoạt động của Trung tâm không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải tự trang trải bằng nguồn tài chính tự tạo thông qua khai thác tài trợ, đầu tư của các tổ chức bên ngoài, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. 

Tiền thân của Trung tâm là một nhóm các Nhà thực hành tài chính vi mô, các cán bộ điều phối chương trình của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các nhà hoạch định chính sách từ ngân hàng nhà nước, các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của các trường đại học, học viện; cán bộ nghiệp vụ có danh tiếng trong và ngoài nước; đã liên kết với nhau để cùng hoạt động và đã cung cấp nhiều dịch vụ có chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và phát triển, đặc biệt cho các đối tượng nghèo thuộc vùng sâu vùng xa, nhóm dân tộc thiểu số của Việt nam trong gần hai thập kỷ vừa qua. 

Sau hơn 5 năm thành lập, CFRC đã hỗ trợ 6 chương trình Tiết kiệm - Tín dụng cho ActionAid Vietnam tài trợ chuyển đổi thành quỹ xã hội và thành lập Mạng lưới TCVM M7. Trung tâm hỗ trợ thành công ba Quỹ xã hội Đông Triều, Mai Sơn, Uống Bí hợp nhất và thành lập Tổ chức thành chính vi mô M7 (M7MFI) được cấp phép. Đây là tổ chức TCVM được cấp phép thứ hai tại Việt Nam. Trung tâm đã thu hút được 10 nhà tài trợ và hỗ trợ kĩ thuật, đã tiếp nhận tài trợ không hoàn lại trên 1 triệu EUR dành cho phát triển Tài chính vi mô và Bảo hiểm vi mô M7+.


Tháng 9/2011, CFRC thành lập Văn phòng đại diện tại Huyện Tuần Giáo (Tỉnh Điện Biên) để thực hiện dự án "Tăng cường năng lực và Hỗ trợ giảm nghèo bền vững" (STU), trực tiếp cung cấp đa dạng các dịch vụ TCVM, BHVM, hỗ trợ phát triển kinh doanh, phát triển cộng đồng cho cộng đồng nghèo, dân tộc thiểu số miền núi.


Thực hiện hiệu quả chương trình bảo hiểm vi mô cũng là một kết quả đáng tự hào của CFRC, cùng với sự chung lòng của các thành viên toàn mạng lưới M7, sau hơn ba năm thực hiện (2009-2013), CFRC đã kêu gọi được hơn 23.000 thành viên (tính tới 3/2013) tham gia vào chương trình bảo hiểm vi mô. 


Nguyên tắc


Cơ hội ngang bằng cho tất cả mọi người được tiếp cận các dịch vụ xã hội, thông tin, đặc biệt với nhóm đối tượng phụ nữ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hay nhóm người gặp thiệt thòi trong xã hội.