Thư viện
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
28/12/2018 09:24:54 AM

Tin vui cho ngành Tài chính vi mô

(Lượt xem: 456)

Ngày 26/12, đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên Môi trường và Mặt Trận tổ quốc Việt Nam cùng ngồi lại tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, bàn về tín dụng nông nghiệp và hạn chế tình trạng tín dụng đen. Trong đó, một trong những giải pháp được đưa ra là phát triển ngành Tài chính vi mô (Giải pháp số 8)
          "Nghiên cứu, rà soát lại tổng thể hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô để có chính sách phát triển, mở rộng các tổ chức tài chính vi mô đang hoạt động hiệu quả hiện nay. Hoàn thiện hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, cụ thể hơn nhằm tạo điều kiện cho loại hình này hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần đáp ứng ngày càng đầy đủ, kịp thời hơn nhu cầu vay vốn tiêu dùng phục vụ đời sống người dân"
          Bên cạnh đó, một số giải pháp được đưa ra đã được nới lỏng về điều kiện cho vay tín dụng như nâng mức cho vay tối đa không có tài sản đảm bảo của một số đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình lên gấp hai lần mức cho vay tối đa cũ và bổ sung thêm chương trình cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác với mức lãi suất hợp lý, không phải cấp bù từ ngân sách nhà nước.
          Đây là một tín hiệu đáng mừng dành cho ngành Tài chính vi mô trong năm tới sẽ có nhiều thuận lợi về mặt pháp lý
          Nội dung chi tiết được trình bày tại Thời báo kinh tế Việt Nam: http://vneconomy.vn/nganh-ngan-hang-neu-11-giai-phap-han-che-tin-dung-den-2018122615183004.htm