Thư viện
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 09:34:03 AM

[7.2015] CFRC kết hợp với Melbourne Microfinance Initiative đào tạo cán bộ Tài chính vi mô

(Lượt xem: 920)

Trong ba ngày 22-24/7/2015, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm Sáng kiến tài chính vi mô Melbourne (Melbourne Microfinance Initiative) thuộc trường Đại học Melbourne (Úc), CFRC tổ chức khóa tập huấn "Quản lý tín dụng" cho các cán bộ tài chính vi mô tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Trong khóa tập huấn, các cán bộ của STU Tuần Giáo, STU Đồng Hỷ và M7-Điện Biên Phủ đã cùng nhau thảo luận những nội dung quan trọng bao gồm : thẩm định tín dụng, quản lý cụm và thành viên, quản lý chất lượng dư nợ. 

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tập huấn.