Thư viện
 • Quảng cáo 2
 • Banner STU
 • Quy sua cho tre phoi nhiem
 • MixMarket
Đối tác
 • Canadian Cooperative AssociationCordaid
 • RabobankRimansi
 • FordActionaid Vietnam
 • ChemonicsMcKnight
 • The Asia FoundationCFLI
26/06/2014 11:45:04 AM

Thông tư 272 về TCVM của NH trung ương Philippines

(Lượt xem: 1459)

Tải tài liệu tham khảo tại đây

Ngày ban hành: 30.01.2001

THÔNG TƯ 272

Năm 2001

Theo Nghị quyết số 40 ngày 11 tháng 1 năm 2001 của Hội đồng Tiền tệ, những hướng dẫn sau đây cần được tuân thủ khi thực hiện các điều khoản trong phần 40, 43 và 44 của Luật Ngân hàng năm 2000 về các khoản vay tài chính vi mô:

 1. Vốn vay tài chính vi mô là các khoản vay nhỏ được cấp cho các lĩnh vực cơ bản, như đã được định nghĩa trong Đạo luật cải cách xã hội và giảm nghèo năm 1997 (Đạo luật Cộng hòa 8425), và các khoản vay cho hoạt động kinh doanh vi mô và nhỏ của các gia đình nghèo và thu nhập thấp để họ tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Các khoản vay này được cấp trên cơ sở dòng tiền của người vay và thường là các khoản vay không đảm bảo.
 2. Mức vay tối đa đối với khoản vay TCVM không được vượt quá 150.000 Peso. Mức vay này tương đương với mức vốn hóa đa của doanh nghiệp vi mô theo Đạo luật Cộng hòa 8425.
 3. Lịch hoàn trả cũng như các điều khoản và điều kiện vay cần tính đến dòng tiền dự kiến của người vay. Vì vậy, khoản vay vi mô có thể trả dần theo ngày, theo tuần, nửa tháng hoặc hàng tháng, tùy thuộc vào điều kiện dòng tiền của người vay.
 4. Lãi suất trên khoản vay vi mô là một mức hợp lý và có thể được quyết định bởi ban lãnh đạo để phù hợp với chính sách tín dụng của tổ chức. Mức lãi suất không thấp hơn lãi suất thị trường cùng thời điểm để cho phép tổ chức cho vay có thể chi trả các chi phí tài chính và chi phí vận hạnh phát sinh liên quan tới loại hình vay vi mô.
 5. Đối với các khoản vay vi mô đáp ứng quy định từ 1 đến 3 của Thông tư này, ngân hàng có thể không yêu cầu người xin vay vốn bảng cân đối tài sản,  bảng thu nhập và chi phí, và những thông tin trên sẽ được quy định bởi luật hoặc các quy định của Hội đồng Tiền tệ để cho phép ngân hang có thể đánh giá một cách hợp lý đơn vay vốn mà trong đó có bao gồm báo cáo tài chính nộp với mục đích khai báo thuế cho Cục Doanh thu nội bộ, như quy định trong phần 40 Đạo luật Cộng hòa 6977.
 6. Khoản vay vi mô được coi là phù hợp với khoản vay bắt buộc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Đạo luật Cộng hòa 6977.
 7. Xét những đặc điểm đặc biệt của khoản vay vi mô, ví dụ mức vốn thấp, không tài sản đảm bảo và dựa trên dòng tiền của người vay, khoản vay vi mô có thể được miễn trừ khởi các quy định ban hành bới Hội đồng Tiền tệ đối với khoản vay không đảm bảo trong phần 41 của Luật Ngân hàng 2000 nếu ngân hàng có:
  1. Có tiêu chuẩn, chính sách tín dụng và quy trình được quy định cụ thể và phù hợp với các chuẩn mực tài chính vi mô quốc tế;
  2. Các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để đảm bảo thu hồi vốn, ví dụ giám sát chặt chẽ dự án và hoạt động của người vay; và
  3. Hệ thống đánh giá Dư nợ và các Tài sản rủi ro được yêu cầu theo X302 của Sổ tay các quy định đối với Ngân hàng sẽ là cơ sở cho:
i. Một hệ thống theo dõi vốn vay đầy đủ cho phép giám sát hàng ngày tình trạng phát vốn, thu hồi vốn và chậm trả, các khoản tái cấu trúc hoặc tái cấp vốn.
ii. Theo dõi các khoản vay quá hạn và dư nợ có rủi ro một cách thường xuyên

 1. Khi thực hiện theo Thông tư này, các ngân hàng nên tham khảo Ghi chú về Tài chính vi mô kèm theo.

Thông tư này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Dịch bởi CFRC