29/01/2013 16:51:52 PM

Quỹ khuyến khích phụ nữ phát triển thị xã Uông Bí

(Lượt xem: 5938)

Lịch sử hình thành
Tháng 3/1995 được sự đồng ý của UBND - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh và UBND thị xã Uông Bí, tổ chức Actionaid Việt Nam (AAV) đã tiến hành đánh giá và chọn thị xã Uông Bí là vùng dự án thí điểm triển khai hoạt động “Chương trình tiết kiệm - tín dụng dành cho phụ nữ nghèo” qua đối tác là Hội liên hiệp phụ nữ Thị xã. 

Dưới sự bảo trợ của Hội LHPN thị xã Uông Bí, xã Phương Đông và Phương Nam được triển khai thử nghiệm và qua đó đã thấy được mô hình tài chính vi mô được phụ nữ nơi đây hưởng ứng rất cao. 

Nhận thấy sự khả thi của dự án, năm 1999 chương trình đã được tiếp tục mở rộng trên toàn thị xã. 

Song chương trình ngày càng được mở rộng thì khó khăn thách thức lại càng lớn. Đặc biệt là các điều kiện pháp lý cho hành lang hoạt động tài chính vi mô xã hội gần như không có, đòi hỏi nhu cầu cấp bách đặt ra là phải tạo được môi trường cơ sở pháp lý, phải có một bộ máy tổ chức vững vàng, có tư cách pháp nhân để Hội phụ nữ Uông Bí tiếp quản chương trình vào cuối năm 2002 trước khi AAV bàn giao. 


Quỹ khuyến khích phụ nữ phát triển Uông Bí chính thức có quyết định thành lập vào ngày 03/8/2004 theo quyết định số 1585/QĐ-UB của UBND Thị xã Uông Bí.


Tài chính vi mô những buổi đầu được triển khai tại Uông Bí

Tôn chỉ
- Hoạt động không vì lợi nhuận mà vì sự phát triển của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo và phụ nữ có thu nhập thấp. 
- Khuyến khích các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo tích cực tham gia các hoạt động tạo ra của cải, giảm nghèo và làm giàu cho gia đình thông qua việc thực hành tiết kiệm và vay vốn của Quỹ. 
- Khuyến khích phụ nữ giúp đỡ nhau trong việc quản lý nguồn vốn, học tập và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội, cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. 
- Trợ giúp những trường hợp đặc biệt như người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. 

Đối tượng
Đối tượng được tham gia quỹ và được hưởng quyền lợi chủ yếu là phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và nữ công nhân viên có thu nhập thấp từ 18 tuổi trở lên tự nguyện tham gia vào quỹ, cần được hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. 

Số lượng thành viên là phụ nữ nghèo và có thu nhập thấp chiếm 55%. 


Các hoạt động chính
- Khuyến khích phụ nữ tạo dựng kinh tế nâng cao đời sống thông qua việc cung cấp dịch vụ “Tiết kiệm – Tín dụng”. 
- Tổ chức, vận động trợ giúp những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em khuyết tật trên địa bàn thị xã Uông Bí. 
- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ. 
- Thực hiện dự án phòng chống HIV/AIDS và bảo trợ trẻ em 
*****
M7-Uông Bí luôn là một trong những chi nhánh hiệu quả và tích cực nhất trong toàn bộ mạng lưới. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn chỉnh tổ chức sao cho tận dụng được tối đa nguồn lực và thế mạnh của mình

Bên cạnh đó, nhằm hướng tới một sự phát triển lâu dài và bền vững, hiện nay Quỹ xã hội Uông Bí đang có những bước hợp tác chặt chẽ với trung tâm CFRC liên quan tới thể chế, nâng cao năng lực cho tổ chức...để từ đó Quỹ có thể sớm đáp ứng đủ yêu cầu để chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô độc lập. 

Thông tin chung
Địa chỉ: Tầng 5 - Siêu thị Sông Sinh - Đường Quang Trung - Thị xã Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại/fax: 033 3663 253
Email: m7_uongbi@yahoo.com.vn
Người đại diện: Lê Thị Hải Yến - Giám Đốc