29/01/2013 17:46:30 PM

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Ninh Phước

(Lượt xem: 2493)Hình thành và phát triển

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Ninh Phước
 bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7/2001 do tổ chức ActionAid Việt Nam tài trợ. 
2001-2006: Quỹ hoạt động dưới hình thức là một hợp phần của dự án giảm nghèo Ninh Phước mang tên gọi “chương trình tiết kiệm tín dụng”. Chương trình thực hiện tại 3 xã nghèo khó vùng nông thôn của Huyện Ninh Phước là An Hải, Phước Hải và Phước Dinh. 

Tháng 5/2007: Quỹ chuyển đổi thành tổ chức xã hội có tính pháp nhân theo quyết định số 941/QĐ-UBND của UBND huyện Ninh Phước. Từ khi chuyển đổi Quỹ mở rộng thêm 01 xã mới Phước Thuận. 
Tháng 7/2008: Quỹ kết nối nhà tài trợ Couterpart International mở rộng địa bàn hoạt động thêm 3 xã tiềm năng ở Huyện Thuận Bắc.

Sứ mệnh
Nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo thông qua hệ thống hỗ trợ dịch vụ tiết kiệm– tín dụng, dịch vụ quản lý rủi ro, khoa học kỹ thuật, y tế xã hội, từ đó cải thiện địa vị của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 


Đối tượng 

-Những phụ nữ nghèo từ 18 tuổi trở lên và nữ công nhân viên có thu nhập thấp tự nguyện tham gia vào Quỹ, được vay vốn để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình. 
- Phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
- Phụ nữ, trẻ em khuyết tật. 
- Phụ nữ dân tộc, vùng sâu vùng xa. 

Quỹ Ninh Phước tin tưởng sâu sắc rằng khi tham gia vào Quỹ, các thành viên có thể có được những điều kiện tốt để cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần. Đó là việc các thành viên sẽ tránh được những khoản vay nặng lãi, không chỉ vậy còn hình thành được thói quen tiết kiệm. Thông qua những buổi tập huấn của cán bộ Quỹ, các thành viên còn biết cách sử dụng đồng tiền sinh lời đủ trang trải chi phí lãi vay và phát triển kinh tế, biết được cách thức chi tiêu hợp lý và xây dựng kỷ luật tài chính trong việc vay trả. 

Dựa trên tình hình thực tại ở địa phương, Quỹ Ninh Phước nhận thức rõ rằng còn rất nhiều việc Quỹ phải làm để cải thiện cuộc sống cho cộng đồng, trong đó Quỹ đã đề ra những dự án cần phải thực hiện khi có điều kiện, đó là: 


- Dự án tăng cường nguồn vốn để mở rộng địa bàn mới, tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ nghèo và nghèo nhất ở những vùng khó khăn được tiếp cận vốn, giúp họ tự tạo việc làm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình. 
- Dự án về nâng cao kiến thức khuyến nông trong sản xuất và chăn nuôi, đáp ứng với phát triển kinh tế thị trường hiện nay. 
- Dự án chăm sóc sức khỏe về các bệnh xã hội cho phụ nữ và trẻ em tại các vùng khó khăn và vùng dân tộc thiểu số. 
- Nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ. Ngoài ra cần củng cố cơ sở vật chất, phát triển hệ thống thông tin đáp ứng theo những quy chuẩn của một quỹ xã hội, hướng tới một tổ chức tài chính vi mô độc lập 

CFRC luôn cố gắng hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ tích cực cho Quỹ Ninh Phước, giúp Quỹ thực hiện được những mục tiêu, sứ mệnh của mình cũng như tiếp tục duy trì vai trò là một thành viên tích cực trong mạng lưới M7


Thông tin chung
Địa chỉ: Khu phố 05 - Thị trấn Phước Dân - Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận
Điện thoại: 068 3866232
Email: m7_ninhphuoc@yahoo.com.vn
Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giám đốc

Các tin đã đăng