29/01/2013 16:43:30 PM

Quỹ hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn

(Lượt xem: 4896)


Địa bàn
Mai Sơn là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La. Nơi đây tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Thái, H’Mong, Mường, Khơ Mú.... Dân số sống ở vùng nông thôn chiếm 94.8% và sinh sống chủ yếu bằng việc sản xuất nông nghiệp như trồng ngô, sắn, lúa.... Số ít còn lại làm việc trong khu vực nhà nước. 

Trong những năm qua, Mai Sơn đã có những sự phát triển nhất định đáng tự hào, song dường như sự phát triển đó chỉ mới tập trung ở một tỷ lệ nhỏ.

Lịch sử hình thành
Quỹ hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn (M7-Mai Sơn)
 được thành lập theo quyết định số 634/QĐ-UBND ra ngày 10/07/2007 của Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn. 
Tiền thân của Quỹ là Chương trình Tiết kiệm - Tín dụng theo mô hình Ngân hàng làng xã được triển khai tại huyện Mai Sơn. 
1999 - 2003: mô hình Chương trình Tiết kiệm - Tín dụng được nâng cấp và chuyển đổi theo hướng chuyên nghiệp.
2004: ActionAid Vietnam (AAV) bàn giao chương trình cho địa phương. HPN Huyện Mai Sơn tiếp tục quản lý chương trình, cung cấp các dịch vụ tiết kiệm và tín dụng cho cộng đồng nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.
2005: Sau khi có Nghị định 28 về Tài chính vi mô của Chính phủ, AAV đã khuyến khích HPN thành lập "Quỹ hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển".

Tôn chỉ
Thiết lập một hệ thống quản lý bền vững, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả những hỗ trợ của các nhà tài trợ cho cộng đồng, đặc biệt là các chương trình dành cho phự nữ; khuyến khích phụ nữ các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động tạo thu nhập, cải thiện cuộc sống thông qua việc thực hành tiết kiệm và vay vốn của Quỹ.

Đối tượng tham gia
Là phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tự nguyện tham gia và tán thành Điều lệ, chính sách của Quỹ, cam kết thực hiện, được Quỹ đào tạo và công nhận.

Các lĩnh vực hoạt động
- Cung cấp các dịch vụ tiết kiệm cho thành viên
- Cung cấp dịch vụ tín dụng với các món vay từ nhỏ đến lớn
- Xây dựng "Quỹ an toàn vốn vay" đáp ứng việc chống rủi ro cho thành viên và đảm bảo sự bền vững về tài chính cho Quỹ HTPN miền núi Mai Sơn
- Lồng ghép các chương trình nâng cao năng lực cho phụ nữ trong các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, tư vấn pháp luật
- Trợ giúp các đối tượng đặc biệt khó khăn như: người già cô đơn, trẻ em tàn tật, trẻ em nhiễm chất độc da cam, ngưỡi nhiễm HIV/AIDS
***
Trong giai đoạn này, Quỹ xã hội Mai Sơn đang cố gắng phát triển hơn nữa để nhanh chóng đạt được những yêu cầu đề ra của Ngân hàng nhà nước, nhằm sớm chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô có tư cách pháp nhân độc lập. 

Là một trong ba thành viên của M7-MFI, Quỹ xã hội Mai Sơn gắn bó hợp tác chặt chẽ với trung tâm CFRC nhằm vạch ra cho mình những hướng đi nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Thông tin chung
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 022 3744 728
Email: m7_maison@yahoo.com.vn
Người đại diện: Vũ Thị Khâu - Giám đốc