Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
08/09/2017 15:02:08 PM

Nhìn lại ba tháng thực hiện dự án tại Mường Ảng

(Lượt xem: 747)

Tháng 6 năm 2017, Dự án “Tăng cường năng lực và hỗ trợ giảm nghèo bền vững” gọi tắt là STU của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) thuộc Hội khuyến học Việt Nam đã triển khai tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Đây là mô hình cung cấp dịch vụ tài chính vi mô toàn diện, giúp người dân địa phương được tăng cường năng lực, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ tạo dựng tài sản, và phòng chống rủi ro.

Coi giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững, dự án STU đã triển khai các buổi hội thảo, tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo chính quyền địa phươngthành viên tham gia để người dân nơi đây có cơ hội tìm hiểu mô hình và các sản phẩm dự án. STU Mường Ảng đã tổ chức ba cuộc hội thảo giới thiệu dự án tại huyện, thị trấn Mường Ảng và xã Ẳng Tở với 95 lượt đại biểu tham dự. Tiếp đó, STU đã  tổ chức 14 cuộc meetting tại các khổi bản thuộc thị trấn và xã Ẳng Tở, thu hút 485 lượt người dân quan tâm tới dự án tham dự.


Hội thảo giới thiệu Dự án tại huyện Mường Ảng


Hội thảo giới thiệu dự án tại xã Ẳng Tở

Các thành viên khi bắt đầu tham gia dự án đều được tập huấn về giá trị sống để hiểu biết về bản thân cũng như hiểu rõ hơn về các thành viên khác trong nhóm của mình. Tham gia dự án, các thành viên có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn để đa dạng hóa sinh kế tạo thêm thu nhập thúc đẩy cải thiện cuộc sống và nâng cao vị thế của người tham gia. Thành viên Trần Thị Nhung cụm 07 chia sẻ “Nhờ dự án, tôi đã vay vốn mở được cửa hàng bán nước. Cảm ơn dự án rất nhiều, mong dự án sẽ ngày càng lớn mạnh”. Dự án không chỉ cho vay vốn mà còn nhận tích góp cho khách hàng từ những đồng tiền mệnh giá nhỏ nhất. Hoạt động này giúp cho thành viên hình thành thói quen tiết kiệm thường xuyên, thường kì và thay đổi cách nghĩ đã ăn sâu vào máu thịt của nhiều lớp thế hệ trước đó “cứ chi tiêu trước, còn lại bao nhiêu mới dành cho tiết kiệm”. Sau 3 tháng, dự án cung cấp hơn 100 món vay với tổng vốn phát ra hơn 1 tỷ đồng, dư tiết kiệm hơn 8 triệu đồng. 100% thành viên tham gia dự án đều được phòng chống rủi ro với sản phẩm bảo vệ tương hỗ MPA.

Tập huấn, đào tạo thành viênHoạt động phát vốn

Ngoài các sản phẩm tài chính, dự án còn chú trọng thực hiện các hoạt động xã hội khác nhằm xây dựng một xã hội học tập thông qua thành lập 03 Tủ sách bản ta” tại hai xã Ẳng Nưa, Ẳng Tở và thị trấn.  


Trao tặng tủ sách thiếu nhi
Trong ba tháng thực hiện, dự án luôn nhận được sự ủng hộ của cán bộ lãnh đạo địa phương, sự đồng tình ủng hộ của người dân cùng đội ngũ cán bộ văn phòng chính dày dặn kinh nghiệm. Trong hành trình tiếp theo của dự án tại Mường Ảng, chúng tôi, những cán bộ trẻ, nhiệt tình cống hiến làm việc vì người nghèo luôn mong muốn sẽ hỗ trợ thêm nhiều khách hàng hơn nữa, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.