Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
19/10/2013 11:32:43 AM

Kết quả khảo sát nhanh về M7MPA tại M7-Đông Triều

(Lượt xem: 1861)


M7MPA-Dự án Hội bảo vệ tương hỗ được triển khai với mục đích cung cấp cho thành viên nghèo công cụ để phòng tránh rủi ro, giảm thiểu tác động tiêu cực khi rủi ro xảy ra cũng như khả năng rơi trở lại vòng đói nghèo. Là hình thức tương trợ, lấy số đông bù cho số ít, trong hơn 3 năm triển khai, M7MPA đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo thành viên M7. 


Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có một khung chính sách phù hợp để cho phép hoạt động được chuyển đổi thành một tổ chức chính, bền vững về pháp lý. Sự chậm trễ về chính sách và những quyết định không hỗ trợ sự phát triển của hình thức này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới nguyện vọng tha thiết và quyền lợi chính đáng của những người nghèo không có khả năng tiếp cận các hình thức bảo vệ rủi ro thương mại.

Ngày 19/4/2013, CFRC đã tiến hành một khảo sát nhanh tại Đông Triều để tìm hiểu suy nghĩ của thành viên, cán bộ cụm cũng như cán bộ thực hành TCVM tại cơ sở về M7MPA. Kết quả khảo sát cho thấy: 

  - 100% thành viên và cán bộ ủng hộ M7MPA tiếp tục duy trì và phát triển
  - 100% thành viên và cán bộ đánh giá cao ý nghĩa và tác động nhiều mặt của M7MPA
  - 100% cảm thấy "mất mát" về quyền lợi cũng như tinh thần nếu M7MPA dừng hoạt động


Xem và tải báo cáo chi tiết tại đây.

Mẫu bảng phỏng vấn được sử dụng:
  - Bảng phỏng vấn cá nhân
  - Bảng phỏng vấn cụm trưởng