Hoạt động
 • Quảng cáo 2
 • Banner STU
 • Quy sua cho tre phoi nhiem
 • MixMarket
Đối tác
 • Canadian Cooperative AssociationCordaid
 • RabobankRimansi
 • FordActionaid Vietnam
 • ChemonicsMcKnight
 • The Asia FoundationCFLI
 • Vững bước đi lên cùng M7 - MPA

  16/08/2012 19:48:36 PM

  Tháng 12/2008, Uông Bí là đơn vị đầu tiên được trung tâm Nguồn lực tài chính Cộng đồng (CFRC) tổ chức đào tạo giảng viên Chương trình Quản lý rủi ro và bảo hiểm với mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển Uông Bí.

<<< 1 2