Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
18/07/2012 16:14:03 PM

CFRC hỗ trợ việc vận hành phần mềm quản lý quỹ bảo vệ tương hỗ M7

(Lượt xem: 4470)

Thực hiện dự án McKnight về việc đào tạo vận hành phần mềm quản lý cho cán bộ mạng lưới M7, sau khi chuyên gia phần mềm đã thiết kế và hoàn thành phiên bản 1 cho quỹ bảo về tương hỗ M7MPA, CFRC đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ chịu trách nhiệm vận hành và quản lý phần mềm tại đơn vị trong những ngày cuối tháng 9 năm 2010.
 
Qua ngày học đầu tiên, các cán bộ M7 đã được chuyên gia phần mềm giới thiệu về các thao tác và chức năng cơ bản của phần mềm như: quản lý thành viên, quản lý chi tiết các sản phẩm Nhân thọ cơ bản và Bảo vệ vốn vay theo từng cấp độ, theo dõi tới tận thành viên và theo dõi theo từng đơn vị (cụm,phòng giao dịch,chi nhánh).
 
Đối với chức năng quản lý thành viên, lợi thế của phần mềm tương hỗ là thông tin thành viên tại Mai Sơn, Uông Bí, Đông Triều hiện đã có sẵn trong kho dữ liệu của hệ thống phần mềm tài chính vi mô M7S vì khách hàng của Quỹ bảo vệ tương hỗ chính là thành viên tổ chức tài chính vi mô của Mai Sơn, Đông Triều, Uông Bí, các đơn vị hiện nay đang sử dụng phần mềm để quản lý hoạt động tài chính vi mô. Liên quan tới vấn đề sức khỏe của thành viên, chức năng này giống như một loại nhật ký chuyên giúp cán bộ ghi chép lại những sự kiện hay thông tin xảy ra liên quan tới một thành viên nào đó. Đây không chỉ là nguồn tham chiếu khi xét duyệt chi trả quyền lợi cho thành viên mà còn giúp cán bộ có thêm thông tin tổng thể về thành viên đó.

Về chức năng quản lý các sản phẩm Nhân thọ cơ bản và Bảo vệ vốn vay, các cán bộ được chuyên gia phần mềm hướng dẫn về cách nhập số liệu sao cho tiện lợi và nhanh chóng, các cách trích xuất thông tin, báo cáo thông qua excel theo từng đối tượng cũng như theo từng khoảng thời gian mong muốn. Do đặc điểm của từng vùng khác nhau, đặc biệt là khu vực miền núi, nguồn thu nhập của thành viên thường phụ thuộc vào mùa vụ, và các thành viên thường đóng phí ngay khi họ có thu nhập. Chính vì thế, việc quản lý số phí mà các thành viên nộp trước hạn cũng như số lượng thành viên tham gia Quỹ tương hỗ là một trong những trở ngại mà đa số cán bộ phụ trách MPA tại cơ sở gặp phải. Sự ra đời của phần mềm đã phần nào giải quyết được khó khăn này.

Đợt tập huấn phần mềm cũng đã dành một ngày để các cán bộ thực hành nhập liệu. Vì thời gian không nhiều nên các học viên rất hăng hái tham gia thực hành, đặc biệt là những đơn vị chưa áp dụng phần mềm quản lý tài chính vi mô (Điện Biên Phủ, Ninh Phước). Mai Sơn, Đông Triều, Uông Bí là ba nơi đã triển khai phần mềm tài chính vi mô; vì thế các cán bộ nơi này đã không những thực hành quen với phần mềm mà còn giúp các đơn vị còn lại giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hành phần mềm. Cũng chính nhờ quá trình bắt tay làm này mà có những vướng mắc hay lúng túng của học viên đã được chuyên gia phần mềm giải đáp ngay. Bản thân cán bộ cũng sẽ nhớ lâu hơn và biết cách xử lý khi gặp phải tình huống tương tự.

Việc áp dụng phần mềm quản lý Quỹ bảo vệ tương hỗ M7 cho các thành viên trong mạng lưới M7 sẽ hỗ trợ đáng kể cho các cán bộ phụ trách MPA trong công tác xử lý, thống kê số liệu, quản lý thành viên và lập các báo cáo.

Tháng 11 năm 2010, chuyên gia phần mềm và cán bộ CFRC đã tiến hành cài đặt phần mềm tại Ninh Phước và Điện Biên Phủ, theo đó, hiện nay toàn bộ 5 đơn vị tham gia Quỹ bảo vệ tương hỗ đều đã thực hành chương trình thông qua phần mềm.