Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
04/08/2015 13:34:10 PM

Dự án Sinh kế bền vững cho nhóm dễ tổn thương tại Long Biên

(Lượt xem: 1239)

                                

Với nguồn tài trợ từ Quỹ Châu Á trong giai đoạn từ tháng 7/2014 tới tháng 3/2015, CFRC triển khai dự án "Sinh kế bền vững cho nhóm dễ tổn thương vùng mới đô thị hóa tại Long Biên".

Dự án hỗ trợ 75 nông dân thuộc hai Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Giang Biên và Tổ hợp tác rau quả an toàn Phúc Lợi (Quận Long Biên) trong nâng cao kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm:
  
- Hỗ trợ thành lập, cải tiến hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã
   - Tập huấn nâng cao kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP với Viện nghiên cứu rau quả là đối tác thực hiện gói tư vấn kỹ thuật
   - Tập huấn tăng cường khả năng kinh doanh
   - Hỗ trợ quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường thông qua nhiều hình thức.


Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh của Long Biên, Dự án đã xây dựng được 3 điểm bán hàng di động theo mô hình văn minh, phù hợp với nhu cầu về rau an toàn của dân cư đô thị, với chính sách phát triển đô thị của địa phương và với năng lực bán hàng của các thành viên Hợp tác xã. 

Dưới đây tổng kết một số hoạt động của dự án.