Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
02/11/2013 19:07:01 PM

Đài truyền hình Điện Biên đưa tin về mô hình Hồng hoa Tuần Giáo

(Lượt xem: 1197)

Mô hình chuỗi giá trị Hồng hoa do CFRC phối hợp với Công ty SX và KD đồ uống Thảo Mộc triển khai tại Huyện Tuần Giáo đã bước đầu đạt những kết quả tích cực và nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong tỉnh Điện Biên