Cfrc
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
28/11/2019 13:08:24 PM

TUYỂN DỤNG: CFRC tuyển nhân sự tại Văn phòng chính

(Lượt xem: 1187)

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính Cộng đồng (CFRC) là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển, trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Quyết định thành lập số 178/QĐ-KHVN, ngày 26 tháng 06 năm 2007.

Thực hiện Quyết định số 20/2017-QĐ-TTg, ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ Quy định về hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, CFRC đã thành lập chương trình Tài chính vi mô Cộng đồng (Community Microfinance Program) nhằm mở rộng cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho nhóm đối tượng gặp thách thức về kinh tế - xã hội, theo hướng chuyên nghiệp.
Để tăng cường chất lượng quản lý, CFRC đang cần tuyển 03 cán bộ, bao gồm 01 Cán bộ Vận hành, 01 Kiểm toán và 01 kế toán cho Văn phòng chính tại Hà Nội.

Thông tin tuyển dụng chi tiết vui lòng xem file đính kèm

2019.08_TB tuyen NS VPC.pdf
2019.08_TOR cho CBKSNB.pdf
2019.08_TOR_Ke toan CMF.pdf
2019.08_TOR cho CBVH.pdf
CFRC_Mau thong tin ung vien.doc